رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی :

۶۷ ساختمان بلند ناایمن در کلانشهر اصفهان شناسایی شد

هشت باب از مجموع ۷۵ ساختمان بلند ناایمن این استان در دیگر شهرستان‌هاست و همه آنها دارای کاربری‌های مسکونی، تجاری، درمانی، مذهبی و فرهنگی هستند

رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی اصفهان گفت: ۶۷ باب از ساختمان‌های بلندِ ناایمن شناسایی شده در استان، در کلانشهر اصفهان و حائز اهمیت ارزیابی در برابر حوادث تشخیص داده شد.
به گزارش ایرنا، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(اصفهان) روز شنبه به نقل از سیدحسین محمودیه افزود: هشت باب از مجموع ۷۵ ساختمان بلند ناایمن این استان در دیگر شهرستان‌هاست و همه آنها دارای کاربری‌های مسکونی، تجاری، درمانی، مذهبی و فرهنگی هستند.
وی که در حاشیه همایش ملی بهسازی و مقاوم سازی ساختمان‌ها به میزبانی اصفهان سخن می‌گفت، ادامه داد: پرونده این سازه‌ها به مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برای ارائه راهکارهای ایمنی سازی و مقام سازی ارسال شده است. رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی اصفهان اضافه کرد: اعضای کارگروه ساختمان‌های بلند و ناایمن بطور مرتب در حال پایش سازه‌ها هستند.
محمودیه در ادامه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اشاره و اعلام کرد: آیین‌نامه اجرایی آن از لحاظ حقوقی که ورود به ساختمان‌های در حال استفاده است با تشکیل کمیته‌ای در وزارت راه و شهرسازی، تدوین و برای بررسی، تأیید و اخذ مصوبه هیات دولت به وزارت کشور ارسال شده است.