گردوها هم رنگ قاچاق گرفتند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان ارزش اقلام قاچاق مکشوفه را 17 میلیارد ریال اعلام و گفت:در این رابطه یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

به دنبال دریافت خبری از دپوی چند تنی گردوی قاچاق در یک منزل مسکونی پلیس وارد عمل شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف بیش از۳ تن گردو و مغز گردوی قاچاق به ارزش۱۷ میلیارد ریال در اصفهان خبرداد.

سرهنگ مهدی سبحانی فر بیان داشت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز،مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از نگهداری کالای قاچاق در یک منزل مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران پس از انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی واطمینان از صحت خبر ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به این منزل اعزام و در بازرسی از محل تعداد۱۲۵ کیسه ۲۵ کیلویی گردو و ۸۰ کارتن ۵ کیلیویی مغز گردوی قاچاق جمعا به وزن ۳ تن و ۵۲۵ کیلو را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان ارزش اقلام قاچاق مکشوفه را ۱۷ میلیارد ریال اعلام و گفت:در این رابطه یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.