کارخانه ریسباف اصفهان به مرکز بین‌المللی صنایع‌دستی تبدیل می شود

مجموعه تاریخی کارخانه ریسباف از جمله آخرین بازمانده‌های کارخانه‌های ریسندگی پشم اصفهان در محور تاریخی چهارباغ بالای اصفهان واقع شده است. این بنا که در سال ۸۱ به ثبت آثار ملی ایران رسید، در آذر سال گذشته (۱۴۰۲) به طور رسمی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان تحویل داده شد.

معاون گردشگری کشور گفت: مرکز بین‌المللی صنایع‌دستی در محل کارخانه ریسباف اصفهان، به مرکزی برای حضور هنرمندان صنایع‌دستی از مناطق مختلف دنیا تبدیل خواهد شد. این هنرمندان با هدف توسعه، ترویج و تحقیقات کاربردی در حوزه صنایع‌دستی کشورهای مختلف به فعالیت خواهند پرداخت.

علی‌اصغر شالبافیان، با اشاره به تفاهم‌نامه بین سازمان گردشگری ملل متحد و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: مرکز بین‌المللی با موضوع توسعه، ترویج و تحقیقات کاربردی صنایع‌دستی، توسط ایران پیشنهاد شد و پس از بررسی در ساختار سازمان گردشگری ملل متحد در کمیسیون مشترک آسیا نیز بررسی و مورد تاکید قرار گرفت و از سوی دبیرکل این سازمان، اهمیت این موضوع عنوان شد و به‌عنوان یک اقدام مهم و مبتکرانه از سوی جمهوری اسلامی ایران، معرفی و به دنبال آن تفاهم‌نامه بین سازمان گردشگری ملل متحد و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امضا خواهد شد.

معاون گردشگری کشور افزود: مرکز بین‌المللی صنایع‌دستی به محلی برای حضور هنرمندان صنایع‌دستی از مراکز مختلف دنیا با هدف توسعه، ترویج و تحقیقات کاربردی در حوزه صنایع‌دستی کشورهای مختلف تبدیل خواهد شد.

او ادامه داد: این مرکز در محل کارخانه ریسباف اصفهان دایر خواهد شد و با توجه به مصوبه حمایتی دولت سیزدهم مبنی بر واگذاری این کارخانه به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با توجه به مرمت مجموعه و افتتاح آن، می‌تواند نویدبخش این باشد که با ایجاد این مرکز شاهد آمد و شد و تبادل بین هیت‌های تجاری صنایع‌دستی و هنرمندان مختلف باشیم و با افتتاح این مرکز حوزه صنایع‌دستی و گردشگری رونق خواهد گرفت.

گفتنی است: مجموعه تاریخی کارخانه ریسباف از جمله آخرین بازمانده‌های کارخانه‌های ریسندگی پشم اصفهان در محور تاریخی چهارباغ بالای اصفهان واقع شده است. این بنا که در سال ۸۱ به ثبت آثار ملی ایران رسید، در آذر سال گذشته (۱۴۰۲) به طور رسمی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان تحویل داده شد.