چشم ناژوان به باغ نوری روشن می‌شود

سال گذشته محور نوری موقت در خیابان هشت‌بهشت افتتاح و با استقبال بی‌نظیر مردم اصفهان مواجه شد، از همین رو در اتاق فکر سازمان زیباسازی شهرداری، احداث باغ نوری تصویب شد و با توجه به جانمایی‌های مختلف به باغ رزمحور در مدیریت ناژوان رسیدیم

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: به‌زودی باغ نوری در ناژوان ایجاد خواهد شد که شامل المان‌های نوری از جمله گل‌های رز نوری و کارت‌های نوری است.

حمید قنادنیا با اشاره به ایجاد محور نوری باغ رز ناژوان اظهار کرد: سال گذشته محور نوری موقت در خیابان هشت‌بهشت افتتاح و با استقبال بی‌نظیر مردم اصفهان مواجه شد، از همین رو در اتاق فکر سازمان زیباسازی شهرداری، احداث باغ نوری تصویب شد و با توجه به جانمایی‌های مختلف به باغ رزمحور در مدیریت ناژوان رسیدیم.

وی با بیان اینکه این مکان در گذشته باغ گل رز بود، افزود: مکان به یک‌سری تغییرات برای بهره‌برداری از باغ نوری نیاز داشت که پس از این مردم در روز شاهد گل‌های رز خواهند بود و در شب المان‌های نوری جاذبه گردشگری شهر را برای منطقه ناژوان فراهم می‌کند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به محدودیت برنامه‌های شب ناژوان ویژه گردشگران گفت: اکثر برنامه‌های ناژوان در روز برگزار می‌شود و شب‌ها برنامه‌ای اجرا نمی‌شد، لذا انجام این اقدامات در ارتقای کیفیت فضای ناژوان مؤثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در مجموعه باغ رز از المان‌های نوری استفاده شده است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در این باغ از گل‌های رز نوری، کارت‌های نوری و سایرالمان‌های نوری مختلف بهره‌برداری کنیم.