پدیده ای به نام کودک آزاری زیر پوست شهر

بنابر شواهد تاریخی، کودک آزاری از گذشته‌های دور وجود داشته و امر جدیدی نیست اما این روزها با پیشرفت تکنولوژی و گسترش جوامع ، مشکلات و معضلات اجتماعی هم بیشتر و گسترده‌تر شده است‌

امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل و معضلات اجتماعی که جامعه بشری با آن درگیر است، کودک آزاری است. بنابر شواهد تاریخی، کودک آزاری از گذشته‌های دور وجود داشته و امر جدیدی نیست اما این روزها با پیشرفت تکنولوژی و گسترش جوامع، مشکلات و معضلات اجتماعی هم بیشتر و گسترده‌تر شده است‌.
یکی از عوامل مهم کودک‌آزاری احساس مالکیت والدین بر فرزندان‌
کودک‌آزاری یک پدیده‌ی اجتماعی جدیدی نیست بلکه از زمان‌های قدیم و در طول تاریخ وجود داشته است اما کمتر به عنوان یک معضل اجتماعی در نظر گرفته می‌شد.کودک به افراد زیر ۱۸ سال گفته می‌شود و کودک آزاری به هر نوع رفتاری گفته می‌شود که توسط والدین یا دیگران بر روی کودک انجام می‌شود و به سلامتی جسمی و روانی کودک آسیب می‌زند. یکی از عوامل مهم کودک‌آزاری احساس مالکیت والدین بر فرزندان‌ خود است که جهت تنبیه کودک یا منع کردن او از کاری اشتباه، هر طور که دوست دارند رفتار می‌کنند.کودک‌آزاری ممکن است مانند تنبیه بدنی و یا گرسنه نگه داشتن عمدی کودک، به‌صورت عملی انجام شود؛ البته باید دقت کرد رفتارهایی که به صورت پیشامدی انجام می‌شوند، کودک‌آزاری به حساب نمی‌آید مثل این که کودکی به علت تصادف با یک وسیله نقلیه دچار مصدومیت شود. خشونت علیه کودکان به شیوه های مختلفی از قبیل وادار کردن آن‎ها به انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا یا تنبیه و آزار بدنی و سوء استفاده و آزار جنسی انجام می‌شود و البته آزار جنسی بیشترین آسیب را به کودک، اطرافیانش و در یک نگاه کلی به جامعه وارد می‎کند.
کودک آزاری جسمی، عاطفی، جنسی، صنعتی و تحصیلی
کودک آزاری انواع مختلفی چون جسمی، عاطفی، جنسی، صنعتی و تحصیلی دارد و بین روانشناسان بحث می‌شود. نکته جالب اینکه در سال‌های اخیر به نوعی از کودک‌آزاری تحت عنوان «کودک‌آزاری ساختاری» توجه شده که با بقیه انواع کودک‌آزاری‌ها متفاوت است؛ این نوع کودک آزاری به نبود ساختارهای مناسب اجتماعی و اقتصادی برای پیشگیری از کودک آزاری اشاره می‌کند.کودک آزاری جسمی به هر نوع سوءرفتاری گفته می‌شود که بر روی جسم کودک انجام شود و موجب صدمه دیدن کودک می‌شود. هرگونه لطمه یا آزار بدنی مثل پرتاب کردن یا هل دادن، شکستن استخوان کودک، سوزاندن پوست، مسموم کردن، ایجاد جراحت یا بریدگی، کبودی بر روی جسم کودک، هر نوع کتک زدن، تکان دادن شدید، خفه کردن و مانند این‌ها نشانه‌های آزاری جسمی هستند.
زندگی کردن در طبقات اجتماعی پایین، کودک را بیشتر در معرض آسیب قرار می‌دهد
زندگی کردن در طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین، کودک را بیشتر در معرض آسیب قرار می‌دهد و قوانین فرهنگی، هنجارها و موقعیت اجتماعی یک جامعه می‌تواند بر میزان جرائم و نوع خشونت در آن جامعه تاثیر بگذارد؛ لذا در جوامعی که خشونت سازمان‌یافته مثل جنگ یا انواع آسیب‌های اجتماعی، زیاد بوده و نابرابری‌های اجتماعی وجود داشته باشد و همچنین در جوامعی که خشونت در سطح جامعه، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی مورد قبول است و قوانین مشخص و موثری در زمینه حمایت از حقوق کودکان وجود ندارد، میزان این پدیده بسیار بالاتر خواهد بود.
باندهای مخوف مافیای تجارت کودکان
سردار دکتر سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا با تاکید بر اینکه هر چند برخی از کودکان از سوی خانواده و نزدیکان خود آسیب می‌بینند که باید مورد حمایت قرار گیرند گفت: اما در سوی دیگر، باندهای مخوف مافیای تجارت کودکان که در سراسر دنیا فعالیت مجرمانه دارند آنها را مورد سوء استفاده قرار داده اند که این موضوع نیاز به مراقبت ویژه از طرف سه ضلع نهاد خانواده، پلیس و حوزه‌یِ تربیتی و آموزشی دارد و علیه بزهکاریِ کودک محور، نیاز به مشارکت مدنی سایر نهادها و ارگان ها آن هم به صورت فعال و مستمر داریم.
فراجا با جرائم سازمان یافته علیه کودکان به شدت برخورد می‌کند
سخنگوی فراجا افزود: فراجا با جرائم سازمان یافته علیه کودکان به شدت برخورد می‌کند و در مقام مقایسه با کشورهای منطقه از این منظر در وضعیت مطلوبی قرار داریم. بخش بزرگی از اعتماد و سرمایه اجتماعی پلیس ناظر به نگاه و بینش کودکان بوده و جامعه‌یِ هدف پلیس برای ارتقای سرمایه اجتماعی است.وی تصریح کرد: اعتماد کودک به پلیس زمینه ساز اعتماد عمومی در بزرگسالی نسبت به تامین امنیت در جامعه است. با این گستره‌یِ دید، فراجا از یک طرف نگاه مقابله‌ای با هرگونه تعرض و تعدی به کودکان را دارد و از سوی دیگر ظرفیت اجتماعی کودک و نوجوان برای ارتقا سرمایه اجتماعی پلیس حائز اهمیت است که به این بخش نیز توجه ویژه‌ای داریم.وی همچنین بر حساسیت پلیس در خصوص برخورد با مجرمانی که کودکان را طعمه قرار می‌دهند تاکید کرد و گفت: جرم نسبت به کودک در قوانین جزا فرایند تشدید شونده دارد و یک جرم عادی نیست.وی تاکید کرد: از آن جایی که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند و جنایت بر کودک به معنای هر نوع آسیب و صدمه، سوء استفاده‌، انواع بهره‌کشی علیه کودک و هر گونه فعل و ترک فعلِ عمدی که سلامت اخلاقی و اجتماعی این قشر پویا و باطراوت جامعه را مورد آسیب قرار دهد مد نظر است پس لازم است طبق قوانین و عرف از اطفال مظلوم و بی‌دفاع حمایت کرد.سردار منتظرالمهدی تاکید کرد: پلیس همواره پرونده‌هایی را که یک طرف آن مرتبط با کودکان و حقوق اطفال است در اولویتِ کاری قرار می‌دهد؛ چنانچه همین روزهای اخیر و در پرونده‌ای که‌ از کودکان ۷ تا ۹ سال با سلاح سرد زورگیری شده، کارت عابر بانک و رمز آنها را می ربودند؛ بلافاصله متهم با تلاش کارآگاهان در مخفیگاه خود دستگیر شد. در موارد متعدد دیگری نیز حمایت از حقوق کودکان و جلوگیری از در معرض جرم قرار گرفتن به کرات از سویِ فراجا و کارکنان پلیس مورد توجه قرار گرفته است.