تا ۱۰ روز آینده در جنوب و جنوب شرقی کشور

واکسیناسیون روتاویروس و پنوموکوک

واکسن پنوموکوک سالانه از ۱۵۰۰ مرگ کودکان جلوگیری می‌کند و واکسیناسیون روتاویروس حداقل از سالانه ۱۰ هزار بیماری اسهال شدید و نیاز به بستری جلوگیری خواهد کرد

به گزارش پالنا، شهنام عرشی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ضمن اشاره به اجرای آزمایشی واکسیناسیون پنوموکوک در اواخر سال گذشته در بندر خمیر در استان هرمزگان، از عملیاتی شدن واکسیناسیون پنوموکوک و روتاویروس در استان‌های جنوب و جنوب شرقی کشور تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

وی گفته است: در حال حاضر این واکسن‌ها تامین شده است و تا ۱۰ روز آینده عملیات تزریق برای کودکان انجام خواهد شد، واکسن روتاویروس در سنین ۲ و ۴ و ۶ ماهگی و همچنین واکسن پنوموکوک در سنین ۲ و ۴ و ۱۲ ماهگی تزریق می‌شود.

عرشی توضیح داده است: واکسن پنوموکوک سالانه از ۱۵۰۰ مرگ کودکان جلوگیری می‌کند و واکسیناسیون روتاویروس حداقل از سالانه ۱۰ هزار بیماری اسهال شدید و نیاز به بستری جلوگیری خواهد کرد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، اظهار داشته است: ۱۰ سال از تصویب ورود این واکسن‌ها به برنامه واکسیناسیون ملی می گذرد و بالاخره از اواخر سال گذشته با تامین واکسن، اجرای آزمایشی واکسیناسیون پنوموکوک در بندر خمیر استان هرمزگان آغاز شد و امیدواریم طی ماه‌ها و سال‌های آتی تولید داخلی دو واکسن پنوموکوک و روتاویروس را شاهد باشیم.