هشدار درباره اجاره سیم‌کارت

رئیس پلیس سایبری کشور با اشاره به اینکه قریب ۷۰ درصد پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیم کارت های بی نام و نشان است، گفت: سهل انگاری و غفلت شهروندان در رابطه با سیم کارت‌های تحت مالکیتشان آن‌ها را بدون اینکه آگاه باشند وارد پرونده های قضائی می کند.

رئیس پلیس فتا فراجا در این باره گفت: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، معاونت قضائی دادستان کل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات؛ الزاماتی در خصوص رفع ابهام مالکان سیم کارت در چارچوب قانونی ایجاد شده است.وی ادامه داد: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی الزاماتی مانند سوء استفاده از مالکیت سیم کارت دیگران و مواردی که هنگام انتقال سیم کارت دائمی و موقت از فردی به فرد دیگر باید کاملا مشخص شود؛ ایجاد شده است که این امر باعث قانونمند شدن پاسخگو بودن مالک سیم کارت به مالکیت سیم کارتش که در اختیار دیگران قرار گرفته است، می پردازد و اقدام پیشگیرانه در خصوص حوزه برخورد با اینگونه جرایم را رقم می زند.

سردار وحید مجید در ادامه با اشاره به اینکه قریب ۷۰ درصد پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیم کارت های بی نام و نشان است، تصریح کرد: سهل انگاری و غفلت شهروندان در رابطه با سیم کارت‌های تحت مالکیتشان آن‌ها را بدون اینکه آگاه باشند وارد پرونده های قضائی می کند.