اخبار اصفهان روند رشد جمعیت در سال‌های اخیر را بررسی می‌کند؛

موفقیت دولت در جلوگیری از سرعت روند کاهشی موالید

سالها ست نرخ باروری در جهان و به ویژه در کشور ما به نصف کاهش یافته است، آمار نشان می‌دهد که روند رشد جمعیت طی سال‌های اخیر به شدت نزولی بوده است به طوری که نرخ رشد جمعیت ایران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ از ۳.۹ به ۱.۶کاهش یافته و در سال ۱۳۹۵ به ۱.۲ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۰.۶ درصد رسیده است.

مسئول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت گفت: در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد کاهش ۱.۶۱ درصدی موالید بودیم که این عدد در سال پیش از آن (۱۴۰۱) ۳.۶۷ درصد بود و نشان دهنده موفقیت برنامه‌ها در جلوگیری از سرعت روند کاهشی موالید در سال گذشته است.
سالها ست نرخ باروری در جهان و به ویژه در کشور ما به نصف کاهش یافته است، آمار نشان می‌دهد که روند رشد جمعیت طی سال‌های اخیر به شدت نزولی بوده است به طوری که نرخ رشد جمعیت ایران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ از ۳.۹ به ۱.۶کاهش یافته و در سال ۱۳۹۵ به ۱.۲ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۰.۶ درصد رسیده است. به عبارت دیگر در عرض تنها پنج سال، نرخ رشد جمعیت کشور به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است. در این هنگامه بود که زنگ هشدار کاهش جمعیت و نگرانی از تبدیل شدن کشور به جامعه سالمند مطرح شد، در ادامه سال ۱۳۸۵ موضوع پنجره جمعیتی مطرح شد، کارشناسان در تعریف آن می گویند: «پنجره جمعیتی» فرصتی طلایی برای اصلاح ساختار‌های جمعیتی و همچنین رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی است که اگر مغتنم شمرده نشود نه تنها خود تهدید خواهد بود بلکه بعد از عبور از پنجره جمعیت امکان مدیریت و ترمیم ساختار‌های جمعیتی و تحقق رشد و توسعه بسیار پایین و نزدیک به ناممکن می‌شود.

کاهش چشمگیر روند رشد منفی تعداد ولادت در کشور
صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس و مسئول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو روز پیش با اعلام اینکه نرخ رشد جمعیت ۰.۶ است و نرخ باروری کلی ۱.۶ درصد است. گفت: پیش از بسته شدن پنجره جمعیت کشور باید از این فرصت استفاده کرد و تاکید بر فرزندآوری جوانان دهه ۶۰ است.
همچنین وی هفته گذشته درباره کاهش چشمگیر روند رشد منفی تعداد ولادت در کشور در سال گذشته، گفت: در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد کاهش ۱.۶۱ درصدی موالید بودیم که این عدد در سال پیش از آن (۱۴۰۱) ۳.۶۷ درصد بود و نشان دهنده موفقیت برنامه‌ها در جلوگیری از سرعت روند کاهشی موالید در سال گذشته است.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس و مسئول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت همچنین از رشد ۲.۴۳ درصدی موالید در مادران ۲۰ تا ۲۴ سال خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۹ نوزاد متولد شد. صابر جباری گفت: سال ۱۴۰۱ میزان موالید در سنین ۲۰ تا ۲۴ سال ۱۶.۵۴ درصد بوده که این آمار در سال ۱۴۰۲ به ۱۸.۹۷ درصد رسیده است.
پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، اتفاقات خوبی در حوزه جمعیت رقم خورده است
وی با بیان اینکه پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ و اجرایی شدن آن از سال ۱۴۰۱ اتفاقات خوبی در حوزه جمعیت رقم خورده است، افزود: میزان موالید در سنین ۲۰ تا ۲۴ سال در سال های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۷.۰۵، ۱۷.۵ و ۱۸.۰۶ بوده است. وی با اشاره به اینکه بیشترین کاهش موالید نسبت به سال قبل در سال ۱۳۹۸ رخ داد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۸ کاهش موالید نسبت به سال ۹۷ به عدد ۱۷۰ هزار و ۳۵۶ نفر رسید که کاهش ۱۲.۴۷ درصدی را نشان می‌داد.

در استان اصفهان نیز رشد منفی تعداد موالید در سال ۱۴۰۲ کاهش چشمگیری داشته است
علی پارسا معا‌ن فنی مرکز بهداشت استان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اخبار اصفهان گفت: بیشترین کاهش موالید استان در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل بوده است، به طوری که میزان کاهش در حدود ۱۶ و نیم درصد بوده است، وی همچنین افزود: رشد منفی تعداد موالید در سال ۱۴۰۲ مشابه کشور کاهش چشمگیری داشته است، به نحوی که میزان رشد منفی جمعیت در سال ۱۴۰۱به نسبت سال ۱۴۰۰ حدود ۸/ ۸ درصد بوده است ولی این رقم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به منهای ۲ درصد رسیده است، یعنی رشد منفی کاهش پیدا کرده است .

پارسا گفت: به نظر می آید شیب نزولی رشد منفی تعداد موالید در استان اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کاهش چشمگیری پیدا کرده است، پارسا ادامه داد، رشد منفی موالید در سال ۹۸ منهای ۱۶ ونیم درصد بوده است، این میزان در سال ۱۴۰۲ به منهای ۲ درصد رسید که آمار نشان‌دهنده بهبود در روند تعداد موالید است، معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان ابراز امیدواری کرد در راستای قانون جوانی جمعیت، با اجرای فعالیت ها و برنامه‌های سطح کشور، همچنین فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امسال بتوانیم رشد مثبت در تعداد موالید استان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را شاهد باشیم، وی در پایان گفت: خوشبختانه از سال گذشته برنامه پیشگیری از سقط و برنامه درمان و پیشگیری از ناباروری در نظام شبکه باهم ادغام شده اند و انشاءالله با رفع این دو مانع بتوانیم باعث افزایش موالید و ارتقای نرخ باروری در سطح استان شویم‌ .