موزه ای از جنس ریسبافت

امروز قرار است در اصفهان اتفاق مهمی زخ دهد و آن هم تبدیل یک کارخانه قدیمی به موزه است .

امروز قرار است در اصفهان اتفاق مهمی زخ دهد و آن هم تبدیل یک کارخانه قدیمی به موزه است .

امروز و هم‌زمان با روز جهانی میراث فرهنگی، موزه و موزه‌داری، به‌طور رسمی مرمت کارخانه ریسباف اصفهان برای تبدیل شدن به موزه آغاز می‌شود.

همواره این نگرانی برای همه وجود داشت که «ریسباف» به‌عنوان آخرین یادگار دوران صنعت نساجی در اصفهان که بسیار ارزش تاریخی دارد، آرام‌آرام از بین برود. اما خوشبختانه اتفاق مثبتی رقم خورد و امروز شاهد بازشدن درها و آغاز مرمت ریسباف خواهیم بود.

این اقدام  ثمره اراده جمعی و همکاری وزارت میراث و گردشگری و مدیران استانی و شهری اصفهان است.