شناسایی۵۰۰ ساختمان ناایمن در اصفهان

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تاکنون ۷۵ ساختمان ناایمن توسط اداره کل راه و شهرسازی و ۴۳۰ ساختمان نا ایمن نیز توسط شهرداری‌ها شناسایی و موارد نا ایمن آن به مالکان ابلاغ شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تاکنون ۷۵ ساختمان ناایمن توسط اداره کل راه و شهرسازی و ۴۳۰ ساختمان نا ایمن نیز توسط شهرداری‌ها شناسایی و موارد نا ایمن آن به مالکان ابلاغ شده است.

منصور شیشه‌فروش درباره سوابق وقوع حوادث مشابه در ساختمان‌های مسکونی و تجاری، گفت: با توجه به شرایط افزایش دما و پتانسیل وقوع حریق،  مدیریت بحران استان اصفهان ضمن ابلاغ دستورالعمل ایمنی حریق به بخش‌های اجرایی خواستار رعایت تمام ضوابط ایمنی و آتش نشانی در ساختمان‌های مسکونی و تجاری، مجتمع‌های مسکونی و بلندمرتبه، مجتمع‌های اداری، درمانی و تجاری شد.

شیشه‌فروش تاکید کرد: هیئت مدیره ساختمان‌ها و متولیان تأسیسات این اماکن موظفند نسبت به رفع نواقص ایمنی در شبکه‌ها و تابلوهای برق، استانداردسازی سیستم آسانسور، باز بودن مسیر پله‌ها، و ورودی خروجی ساختمان‌ها با سهولت دسترسی سریع و امکان تردد خودروهای امدادی را اجرایی کنند. وی ادامه داد: تعبیه مخازن ذخیره آب آتش‌نشانی مجهز به پمپ، تجهیز ساختمان به سیستم برق اضطراری، داشتن درب‌های دود بند استاندارد، اخذ تاییدیه‌های ایمنی و آتش‌نشانی، نصب سیستم‌های برخط اعلام و اطفای حریق، ایمنی تأسیسات سرمایشی گرمایش و موتورخانه، عدم نگهداری غیرایمن مواد اشتعال‌زا و سیلندرهای گاز در ساختمان‌ها اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی با تشکیل کارگروه پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه و پیگیری ارزیابی ایمنی ساختمان‌های آسیب‌پذیر شناسایی شده از مرکز تحقیقات راه و شهرسازی مسؤلیت پیگیری اجرای طرح‌های ایمنی برای ساختمان‌های ناایمن شناسایی شده را بر عهده دارد.