سکوی پیرنشین بازار قیصریه اصفهان رفع تصرف شد

با توجه به پایش‌های بعمل آمده مشخص شد که در ورودی چهارسوی ضرابخانه بازار قیصریه شهر اصفهان، یک سکوی پیرنشین در سال‌های گذشته بطور غیرقانونی به مغازه‌ای کوچک تبدیل و در آن ساخت و ساز هم شده است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از رفع تصرف فضای عمومی و یکی از سکوهای پیرنشین بازار قیصریه که بطور غیرقانونی و غیرمجاز به مغازه تبدیل شده بود، خبر داد.

پیرنشین به سکوهای موجود در فضای ورودی خانه‌ها یا معابر که محل استراحت یا انتظار عابران است، گفته می‌شود.

علیرضا ایزدی افزود: با توجه به پایش‌های بعمل آمده مشخص شد که در ورودی چهارسوی ضرابخانه بازار قیصریه شهر اصفهان، یک سکوی پیرنشین در سال‌های گذشته بطور غیرقانونی به مغازه‌ای کوچک تبدیل و در آن ساخت و ساز هم شده است.

وی با بیان اینکه در این اقدام غیرقانونی، فضای عمومی و مشاعات بازار قیصریه تصرف شده بود، اظهار داشت: در سال‌های اخیر با پیگیری‌های حقوقی، چند فقره شکایت علیه این واحد صورت گرفته بود و سرانجام صبح امروز با حکم قضایی از این مکان رفع تصرف شد.

ایزدی با اشاره به اینکه رفع تصرف امروز نخستین مورد از این نوع در سال جاری محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: رفع تصرف از چهار تصرف غیرقانونی دیگر در بازار قیصریه نیز در دستور کار میراث فرهنگی است که منتظر دریافت حکم قضایی آنها هستیم.

وی اضافه کرد: در دهه گذشته حدود ۹ رفع تصرف در بازار تاریخی قیصریه اصفهان انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه کارشناسان این اداره کل بطور مداوم به پایش وضعیت بازار تاریخی اصفهان می‌پردازند، تاکید کرد: برای هرگونه اقدام در محوطه بازار تاریخی اصفهان اعم از فعالیت صنفی، مرمت، تغییر کاربری و نصب تجهیزات ایمنی باید با میراث فرهنگی و شهرداری هماهنگ شود.