دپوی سیگار و تنباکوی قاچاق لو رفت

ارزش محموله قاچاق مکشوفه برابر اعلام کارشناسان مربوطه 400 ميليون ريال برآورد شده است.

مأموران شهرستان خمینی شهر ضمن هماهنگی با مرجع قضائی ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار و ۳۷۰ بسته تنباکوی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

سرهنگ”غلامرضا براتی” بیان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی شهرستان خمینی شهر با انجام اقدامات میدانی از نگهداری انواع سیگار و تنباکوی قاچاق در یکی از واحد های صنفی سطح شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشاره به این که ارزش محموله قاچاق مکشوفه برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است تصریح کرد: در این رابطه متصدی متخلف این واحد صنفی پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.