درمان رایگان کودکان در بیمارستان های دولتی 

این برنامه مصوبه هیات دولت بوده و همه بیمارستان‌ها ملزم به رعایت آن هستند و اگر کودکی را پذیرش نکنند با آنها برخورد می‌شود، مردم نیز در صورت تخلف موارد را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند

در صورت تخلف، به۱۹۰ اطلاع دهید

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد:

درمان رایگان کودکان زیر هفت سال در بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی از اسفندماه سال گذشته کلید خورده است و هرگونه درمان سرپایی و بستری بدون پرداخت هزینه از جیب بیمار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این برنامه مصوبه هیات دولت بوده و همه بیمارستان‌ها ملزم به رعایت آن هستند و اگر کودکی را پذیرش نکنند با آنها برخورد می‌شود، مردم نیز در صورت تخلف موارد را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند، البته دارو رایگان نبوده و جزو این برنامه نیست.

کریمی درتوضیحات بیشتر گفت: شیوه نامه نحوه اعمال درمان رایگان کودکان زیر هفت سال نیز به بیمارستان‌های مربوطه ابلاغ شده و منابع اجرای این برنامه در بیمه‌ها تخصیص یافته است زیرا سلامت کودکان در اولویت نظام بهداشت و سلامت کشور است.

گفتنی است:سال گذشته، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور، مصوبه رایگان شدن همه خدمات سرپایی و بستری شیرخواران و کودکان زیر هفت سال “به استثنای داروی سرپایی” و استفاده از مجموعه ابزار “کیت” تولید داخل غربالگری نوزادان در مراکز دولتی دانشگاهی را ابلاغ کرد.