معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور:

خانه هر اصفهانی گالری صنایع‌دستی اصیل ایرانی است

باید تلاش کنیم تا هنر با دربرداشتن رنگ و بوی سنت بتواند نسل جدید ایرانی را هم باهنر اصیل ایرانی آشنا سازد.

مریم جلالی معاون صنایع‌دستی کشور در سفر به اصفهان و دیدار با رضا فتاحی، پیشکسوت هنر گل و مرغ ایرانی طی سخنانی گفت: خانه هر اصفهانی یک گالری صنایع دستی و هنر اصیل ایرانی است.

وی افزود: متأسفانه امروز هنر و تولید هنر باکار صنعتی التقاط پیداکرده و ارزش هنر با معیارهای اقتصادی سنجیده می‌شود.

او ادامه داد: باید تلاش کنیم تا مقوله هنر و برندسازی در کار هنرمندان بیش از قبل جدی گرفته شود تا تفاوت میان کار صنعتی و کار هنری در نظر گرفته‌شده و ارزش هنر بیش‌ازپیش جدی گرفته شود.

جلالی تصریح کرد: امروز هنر و نقش زنجیره‌های ارزش هنری در این خانه موج می‌زند، لذا امروز شاهدیم که در هر خانه‌ای که متعلق به اصفهانی‌ها است یک گالری وجود دارد.

معاون صنایع‌دستی کشور همچنین بیان داشت: باید تلاش کنیم تا هنر با دربرداشتن رنگ و بوی سنت بتواند نسل جدید ایرانی را هم باهنر اصیل ایرانی آشنا سازد، لذا در حال حاضر شاهدیم که آفت اصلی هنر اصیل ایرانی آغشته شدن به دخالت حکمرانی است، با این وصف معتقدم هنر توسط هنرمندان بدون دخالت دولت جوشش دارد و نقش دولت در زنجیره ارزش هنری فقط به حمایت از هنرمندان ختم می‌شود.