مقام ارشد نظامی ارتش در استان اصفهان:

حادثه اصفهان هیچ خسارتی نداشته است

صدای انفجار صبح روز گذشته مربوط به شلیک پدافند هوایی به اشیاء مشکوک بوده و هیچ حادثه و خسارتی در پی نداشته است

یک مقام ارشد نظامی ارتش در استان اصفهان گفت: صدای انفجار اخیر در اصفهان مربوط به شلیک پدافند هوایی بوده است.

به گزارش ایسنا، امیر میهن‌دوست ارشد نظامی ارتش در استان اصفهان پیرو اخبار منتشر شده درباره فعالیت پدافند هوایی در اصفهان اعلام کرد که صدای انفجار صبح روز گذشته مربوط به شلیک پدافند هوایی به اشیاء مشکوک بوده و هیچ حادثه و خسارتی در پی نداشته است.