تشریح بسته حمایتی گمرک در راستای حمایت از تولید

صاحبان کالا باید از قوانین و مقررات و حقوق مکتسبه خود مطلع باشند و تسهیلات و بسته حمایتی گمرک در راستای حمایت از تولید، صادرات و شرکت دانش بنیان را تشریح کرد.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان حقوق مکتسبه صاحبان کالا و بسته های حمایت از تولید، صادرات و شرکتهای دانش بنیان را تشریح کرد.

رسول کوهستانی پزوه در نشست تخصصی تغییر ضوابط تجاری و حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی و معرفی تسهیلات گمرکی با رویکرد حل مسئله و رفع موانع در اتاق بازرگانی اصفهان بیان داشت: صاحبان کالا باید از قوانین و مقررات و حقوق مکتسبه خود مطلع باشند و تسهیلات و بسته حمایتی گمرک در راستای حمایت از تولید، صادرات و شرکت دانش بنیان را تشریح کرد.

وی در این نشست تخصصی به مواد ۲۴ الی ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و… اشاره نمود و اظهار داشت: مطابق قانون، قوانین و مقررات محدود و ممنوع کننده بایستی با مشورت ذی نفعان تدوین و دو هفته قبل از اجرا اطلاع رسانی شود .

در پایان این نشست پرسش و پاسخ؛ فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌های دانش بنیان با مدیرکل گمرکات استان اصفهان برگزار گردید.