اهدای خون کارکنان ارتش

کارکنان پایگاه هوانیروز شهید وطن پور به مناسبت ۲۹ فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، خون اهدا کردند

کارکنان پایگاه هوانیروز شهید وطن پور به مناسبت ۲۹ فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، خون اهدا کردند.

کارکنان پایگاه هوانیروز شهید وطن پور اصفهان به منظور حمایت از بیماران نیازمند به فرآورده های خونی و همچنین بزرگداشت سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران،با اهدای بخشی از خون خود، در این اقدام خداپسندانه و خیرخواهانه شرکت کردند.

با استقرار تیم سیار سازمان انتقال خون استان در این پایگاه بیش از۸۰ نفر از کارکنان ارتش در این برنامه مشارکت داشتند که ۵۵ نفر موفق به اهدای خون شدند.