امضای تفاهم نامه ثبت احوال و اداره پست استان اصفهان 

تفاهم نامه چاپ شناسنامه مکانیزه فی مابین ثبت احوال و اداره پست استان اصفهان امضاء شد. 

تفاهم نامه چاپ شناسنامه مکانیزه فی مابین ثبت احوال و اداره پست استان اصفهان امضاء شد.

با حضور دکتر مرتضی ادب مدیر کل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری سازمان ثبت احوال کشور ، دکتر محمدی معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست ، مهندس یکتامنش مدیرکل ثبت احوال و آقای مهندس باقری مدیرکل پست استان اصفهان تفاهم نامه چاپ شناسنامه مکانیزه منعقد گردید.

گفتنی است با توجه به طرح تعویض شناسنامه های جلد قرمز قدیم و چاپ شناسنامه مکانیزه  که در سال جاری باید انجام پذیرد، استان اصفهان به عنوان مرکز مرجع و پایلوت هشت استان کشور انتخاب شده است و این تفاهم نامه در راستای چاپ شناسنامه های مکانیزه امضا شد.