افزایش ساعت خدمات رسانی مراکز معاینه فنی

شهروندان می‌توانند با مراجعه به نشانی fani.hamlebar.com در مراکزی که دارای این امکان هستند اینترنتی نوبت دریافت کنند

ساعت خدمت‌رسانی مراکز معاینه فنی در اصفهان افزایش پیدا می‌کند.
مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش خدمت رسانی در روز‌های پایانی سال گفت: با توجه به اینکه مسافرت‌ها و تردد‌ها افزایش پیدا می‌کند، ساعت خدمت‌رسانی و شیفت‌های حضور کارشناسان در مراکز معاینه فنی افزایش یافت.
سیدعلی عبداللهی با بیان اینکه مرکز معاینه فنی حافظ قطعات در منطقه خودرویی امیرکبیر منطقه ۱۲ شهرداری افتتاح شده افزود: برای کاهش تبعات آلایندگی‌ها و سلامتی شهروندان لازم است که مالکان و رانندگان خودرو‌های سواری سالی یک مرتبه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند. وی افزود: هنگام مراجعه به این مراکز تست‌هایی روی خودرو‌ها انجام و سیستم تعلیق، چراغ‌ها، ترمزها، میزان آلایندگی و ایمنی خودرو سنجیده می‌شود و خودرو‌هایی که سن آنها بیشتر از چهار سال است، باید به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان با بیان اینکه امکانی فراهم شده تا شهروندان با دریافت نوبت اینترنتی به مراکز مراجعه کنند گفت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به نشانی fani.hamlebar.com در مراکزی که دارای این امکان هستند اینترنتی نوبت دریافت کنند.