اصفهان تولیت دار صادرات هنری ایران 

امروزه هنرمندان صنایع‌دستی نیازمند تشویق نیستند، بلکه نیازمند حمایت هستند، لذا باید برای هنرمندان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که دغدغه فروش نداشته باشند و فقط دغدغه تولید داشته باشند.

معاون صنایع دستی کشور در آئین اختتامیه پاسداشت هفته صنایع دستی در اصفهان تأکید کرد: اصفهان باید تولیت صادرات هنری ایران را به عهده گیرد.

مریم جلالی، ادامه داد: امروزه هنرمندان صنایع‌دستی نیازمند تشویق نیستند، بلکه نیازمند حمایت هستند، لذا باید برای هنرمندان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که دغدغه فروش نداشته باشند و فقط دغدغه تولید داشته باشند.

او افزود: بی‌تردید اصفهان باید تولیت صادرات هنری ایران را به عهده بگیرد، لذا از تمامی دست اندرکاران صنایع دستی استان، از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع استان اصفهان گرفته تا سایر نهادها انتظار داریم تا تولید، آموزش، نمایش و فروش را در دستور کار خود قرار دهند.

جلالی تصریح کرد: با کمال تاسف اکثر هنرمندان انفرادی عمل میکنند، لذا باید تلاش کنیم تا تمامی هنرمندان در رشته‌های مختلف با ایجاد اتحاد میان یکدیگر زنجیره‌ای از ارزش فرهنگی و اقتصادی را فراهم آورند تا بتوانند اقتصاد مبنی بر صنایع دستی را در استان نهادینه سازی کنند.

معاون صنایع دستی کشور خاطر نشان کرد: امروز کارخانه عظیم ریسباف به همت همگان در حال احیا است و امیدوارم این مجموعه عظیم بتواند به محملی برای بروز و ظهور هنر و هنرورزی هنرمندان اصفهانی تبدیل شود.

در ادامه این آیین و با حضور معاون صنایع دستی کشور از نشان لوح ثبت بین المللی نشان جغرافیایی کاشی هفت رنگ اصفهان رونمایی شد. همچنین در بخش پایانی آیین اختتامیه هفته پاسداشت صنایع دستی اصفهان از فعالان ودست اندرکاران صنایع دستی اصفهان به ویژه حامیان صنایع دستی اصفهان تجلیل به عمل آمد.