مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد:

استفاده از پساب به‌عنوان یک منبع آبی پایدار

با توجه به کمبود منابع آبی، استفاده از پساب به‌عنوان یک منبع آبی پایدار بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

یلدا توکلی: تأمین آب برای حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان که سرمایه‌ای برای شهر به حساب می‌آید یک ضرورت است، اما با توجه به کمبود منابع آبی، استفاده از پساب به‌عنوان یک منبع آبی پایدار بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

محمد صیرفی‌نژاد مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار کرد: این طرح در راستای مبارزه با خشکسالی شدید و کاهش بارندگی‌ها انجام می‌شود که تاکنون این پروژه خط انتقال پساب رینگ مرکزی اصفهان از پل آزادگان (سرهنگ) تا خیابان شیخ طوسی رسیده است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: این پروژه عمرانی پیرو مطالعات طرح جامع آبرسانی خط انتقال آب، در حال انجام است که طول آن معادل ۱۶۰۰ مترمربع است و این اقدام با لوله‌گذاری ۵۰۰ لوله (GRP) با مقاومت مکانیکی بالا انجام می‌شود.

صیرفی‌نژاد ادامه داد: برآورد اولیه هزینه اجرای این طرح، حدود ۱۲۰ میلیارد ریال است، اما پیش‌بینی می‌شود این عملیات عمرانی با رقمی معادل ۱۴۰ میلیارد ریال به اتمام برسد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۰۰ متر مربع از این پروژه لوله‌گذاری شده است، گفت: این پروژه ادامه طرح جامع آبرسانی است که در تمام مناطق شهری اجرا و تا پایان سال تکمیل می‌شود.