آب آشامیدنی اصفهان آلاینده‌های نو پدید ندارد

با جمیع جهات با اطمینان خاطر بیان می‌کنیم که هیچ آلاینده‌ای نظیر سم و یا موارد نوپدید در آب آشامیدنی لوله کشی استان وجود ندارد و هرگونه نگرانی در این ارتباط بی مورد است.استان اصفهان ۳۳ آزمایشگاه آب و ۱۳ آزمایشگاه فاضلاب را در اختیار دارد که به ترتیب پنج و هشت درصد آزمایشگاه‌های کشور را شامل می‌شود

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضلاب اصفهان گفت: بر اساس پایش های انجام شده، آلاینده‌های نوپدید و حتی آنتی بیوتیک‌های آب در منابع آب آشامیدنی این خطه کمتر از حد مجاز و حتی نزدیک به صفر است.

فهیمه امیری اظهار داشت: این استان دارای گواهینامه ایمنی آب به منظور نظارت و ضمانت سلامتی و بهداشت آب آشامیدنی است که بر اساس آن سلامت آب این خطه تضمین می‌شود که بر اساس این گواهینامه تمامی نظارت‌های بهداشتی از منبع اصلی تأمین آب یعنی سد زاینده‌رود، مسیر رودخانه، شبکه توزیع و لوله کشی تا آب تحویلی به مصرف‌کننده نهایی انجام می‌گیرد.

  • کنترل و نظارت در بخش آب با حساسیت بالاست

وی اضافه کرد: تحقیقات زیادی در بخش‌های مختلف تأمین آب با محوریت آلودگی انجام می‌شود و باید تاکید کنیم که کنترل و نظارت در بخش آب همیشگی، دائم، جامع و با حساسیت بالاست.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب اصفهان افزود: از طرف دیگر مرکز بهداشت استان بطور جامع و کامل ناظر بر تمام مسائل مربوط به سلامت آب است و کنترل‌های ویژه‌ای در این خصوص دارد و هیچگونه اغماضی نیز ندارد.

امیری ادامه داد: به غیر از آب و فاضلاب، شرکت آب منطقه‌ای اصفهان سال گذشته قراردادی با موضوع رصد آلاینده‌های نوپدید و حتی آنتی بیوتیک‌های آب منعقد کرد و نتایج آن نشان داد که میزان این مواد بسیار کمتر از حد مجاز و نزدیک به صفر است، بنابراین هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اطراف سد زایندود و رودخانه زمین‌های کشاورزی و باغ‌های فراوان با مصرف سم برای زراعت وجود دارد ولی بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی تمام این سموم به‌صورت کنترل شده در مزارع به‌کار می‌رود.

  • هرگونه نگرانی درباره آب آشامیدنی بی مورد است

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب اصفهان تصریح کرد: با جمیع جهات با اطمینان خاطر بیان می‌کنیم که هیچ آلاینده‌ای نظیر سم و یا موارد نوپدید در آب آشامیدنی لوله کشی استان وجود ندارد و هرگونه نگرانی در این ارتباط بی مورد است.

استان اصفهان ۳۳ آزمایشگاه آب و ۱۳ آزمایشگاه فاضلاب را در اختیار دارد که به ترتیب پنج و هشت درصد آزمایشگاه‌های کشور را شامل می‌شود.